Jaunieši ierodas Havaju salās un jau saskaras ar pirmajām grūtībām. Pirmie iespaidi gluži neatbilst viņu ilūzijām par to, kādai būtu jābūt dzīvei izdaudzinātajā “paradīzē”. Lai panāktu savu un iekārtotos uz vasaru pilsētā, nākas pielietot gana daudz pūles un pat melošanu, ar ko studenti sākumā nav īsti mierā. Tomēr apņēmība un spēku apvienošana mājvietas atrašanā nospēlē nozīmīgu lomu un sāk parādīties gaišāks skats uz nākotni.